Mida me pakume?

Regionaalne areng

Kõik inimeste jaoks põnev ja huvitav ei pea toimuma linnas. Arvestame inimeste vajadusega vahelduse järele. Oleme sellega väljaspool linnades toimuvat tihedat konkurentsi.

Maaelu edendamise ja regionaalse arengu seisukohalt on see ideaalne projekt – põhjusel, et Polaris Arenal toimuvad kogu suve jooksul väga erinevad üritused, mida turundatakse üleriigilises meedias, saab piirkond pidevat ja laialdast tähelepanu. Sellega kaasnevad ka meediasündmused, raportid, analüüsid jmt, rääkimata külastajate tuhandete emotsioonide kajastustest ja aruteludest sotsiaalmeedias.

Üritusi külastavad avaliku elu tegelased, valitsusliikmed, diplomaadid, sportlased, rahvusvaheliselt tuntud artistid jne. See kõik elavdab kohalikku elu ja loob võimalusi. Ühe aasta 4-5 suvekuu jooksul toimub kuni 50 väga erinevat üritust üle 100 tuhande külastusega, mis elavdab piirkonna elu, toob sinna külastajate raha, mida on kohalikul ettevõtlusel võimalik ära kasutada nii teenuste pakkumise (majutus, toitlustus) kui erinevate kaupade müügi kaudu (laadad ja teised taolised üritused).

Projekti õnnestumine tähendab kindlasti ka suurt arenguvõimalust valla- ja kohalikule kultuurielule.

Ideaalne projekt maaelu ja regionaalse arengu edendamiseks.

“Ühe aasta 4-5 suve kuu jooksul toimub kuni 50 väga erinevat üritust üle 100 tuhande külastusega, mis elavdab piirkonna elu, toob sinna külastajate raha, mida on kohalikul ettevõtlusel võimalik ära kasutada…”

Sotsiaalne areng

Projekt annab tööd vähemalt poolesajale inimesele, lisaks paljudele kohalikele ettevõtetele ja teenuste pakkujatele. Planeeritavad töötasud vastavad vähemalt Eesti keskmisele, pigem on eesmärgiks tasustada inimesi kõrgemalt, mis omakorda motiveeriks kohalikke inimesi mitte lahkuma kodukohast parema töö otsingule linnadesse. 

100 tuhat külastust suve jooksul on ihaldusväärne inimhulk ükskõik, millisele kohalikule omavalitsusele. Kindlasti tekitab see ka mõningaid väljakutseid, kuid suures pildis annab siiski kohalikule elule väga suure jõu ja hoo.

OTSIME

POLARIS ARENALE

SOBIVAT KOHTA